Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2003, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến tận nhà riêng để gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro dang rộng vòng tay khi gặp nhau tại nhà riêng Đại tướng năm 2003 - Ảnh: Xuân Gụ

Dai tuong Vo Nguyen Giap tiep Chu tich Fidel Castro tai nha rieng nam 2003 - Anh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro tại phòng truyền thống gia đình năm 2003 - Ảnh: Xuân Gụ

Dai tuong Vo Nguyen Giap tiep Chu tich Fidel Castro tai nha rieng nam 2003 - Anh 2

Vòng tay đồng chí, vòng tay thân tình - Ảnh: Xuân Gụ

Dai tuong Vo Nguyen Giap tiep Chu tich Fidel Castro tai nha rieng nam 2003 - Anh 3

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Fidel Castro tại phòng truyền thống gia đình năm 2003 - Ảnh: Xuân Gụ

Theo Tuổi trẻ