TPO - ĐH Mở TP HCM vừa công bố điểm chuẩn và trường có 2.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho đại học và 500 cho CĐ.

Điểm chuẩn NV1 như sau: Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển NV1 Tin học 101 A 14,0 D1 14,0 Xây dựng 102 A 14,0 Công nghiệp 103 A 14,0 Công nghệ sinh học 301 A 15,0 B 15,0 Quản trị kinh doanh 401 A 15,5 D1 15,5 Kinh tế 402 A 15,0 D1 15,0 Tài chính - Ngân hàng 403 A 16,0 D1 16,0 Kế toán 404 A 15,0 D1 15,0 Hệ thống thông tin kinh tế 405 A 14,0 D1 14,0 Đông Nam á học 501 C 14,0 D1 14,0 Xã hội học 601 C 14,0 D1 14,0 Công tác Xã hội 602 C 14,0 D1 14,0 Tiếng Anh 701 D1 14,0 Tiếng Trung Quốc 704 D1 14,0 D4 14,0 Tiếng Nhật 705 D1 14,0 D4 14,0 D6 14,0 Cao đẳng Tin học C65 A 11,0 D1 11,0 Cao đẳng Quản trị kinh doanh C66 A 12,5 D1 12,5 Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng C67 A 13,0 D1 13,0 Cao đẳng Kế toán C68 A 12,0 D1 12,0 Cao đẳng Công tác Xã hội C69 C 11,0 D1 11,0 Cao đẳng Tiếng Anh C70 D1 11,0 Tin học, hệ thống thông tin kinh tế (khối A, D1): 15 điểm, Xây dựng (khối A): 15 điểm, Công nghệ sinh học (A, B): 16 điểm, Quản trị kinh doanh (A, D1): 16,5 điểm, Kế toán, Kinh tế (A, D1): 16 điểm; Tài chính- Ngân hàng (A, D1): 17 điểm; Đông Nam Á học (C, D1): 15 điểm; Công tác xã hội, xã hội học (C, D1): 14,5 điểm; Tiếng Anh (D1): 15 điểm; Tiếng Trung Quốc (D1, D4): 14,5 điểm; Tiếng Nhật (D1, D4, D6): 14,5 điểm. Điểm chuẩn NV2 hệ Cao đẳng: Tin học (A, D1): 11 điểm; Quản trị kinh doanh (A, D1): 12,5 điểm; Tài chính ngân hàng (A, D1): 13 điểm; Kế toán (A, D1): 12 điểm; Công tác xã hội (C, D1): 11 điểm, Tiếng Anh (D1): 11 điểm. Thời gian nhận xét tuyển là 25/8/09- 10/9/2009 trên toàn quốc. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện gồm giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009, 1 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên hệ. Đỗ Hợp Tin học, hệ thống thông tin kinh tế (khối A, D1): 15 điểm, Xây dựng (khối A): 15 điểm, Công nghệ sinh học (A, B): 16 điểm, Quản trị kinh doanh (A, D1): 16,5 điểm, Kế toán, Kinh tế (A, D1): 16 điểm; Tài chính- Ngân hàng (A, D1): 17 điểm; Đông Nam Á học (C, D1): 15 điểm; Công tác xã hội, xã hội học (C, D1): 14,5 điểm; Tiếng Anh (D1): 15 điểm; Tiếng Trung Quốc (D1, D4): 14,5 điểm; Tiếng Nhật (D1, D4, D6): 14,5 điểm. Điểm chuẩn NV2 hệ Cao đẳng: Tin học (A, D1): 11 điểm; Quản trị kinh doanh (A, D1): 12,5 điểm; Tài chính ngân hàng (A, D1): 13 điểm; Kế toán (A, D1): 12 điểm; Công tác xã hội (C, D1): 11 điểm, Tiếng Anh (D1): 11 điểm. Thời gian nhận xét tuyển là 25/8/09- 10/9/2009 trên toàn quốc. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện gồm giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009, 1 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên hệ.