Xuân Đương

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-11, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ với các thành viên UBND thành phố để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX sẽ tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9-12 tới. Phiên họp nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình của các sở, ngành. Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2016 thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo theo Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố, trong đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,9% so với năm 2015.

Da Nang tang truong khoang 8,9% - Anh 1

Các thành viên UBND TP biểu quyết thông qua các nội dung trình HĐND TP tại kỳ họp thứ 3.

Báo cáo nêu mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017: Tiếp tục giữ vững và đảm bảo tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế, Đề án Phát triển DN đến năm 2020; phấn đấu GRDP đạt 9-10% so với ước thực hiện 2016. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu mới, các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh. Ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhóm công trình trọng điểm và các công trình chuyển tiếp. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi. Đảm bảo công tác quy hoạch, quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia; Triển khai chủ trương thực hiện chủ đề năm là “Năm APEC Đà Nẵng 2017”...

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở KH & ĐT, Cục Thống kê rà soát lại các chỉ tiêu KT - XH năm 2016 cho thực sự sát với thực tế để đưa ra mức dự toán phù hợp trong năm 2017 trình HĐND TP phê duyệt. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng nhấn mạnh năm 2017, trong quá trình chỉ đạo điều hành, UBND thành phố sẽ thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chi cho phát triển, nhưng vẫn bảo đảm các khoản chi lương, định mức chi theo quy định.