Tại TP.Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông (Viendong Corp) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn vừa tiến hành Ký kết Hợp đồng Tài trợ vốn cho công trình Viendong Meridian.