(CafeF) - Hình ảnh của nước Mỹ đã xấu đi rất nhiều trong thời gian qua. Theo khảo sát đối với 33 nước, 26/33 nước đó không còn có hình ảnh đẹp về nước Mỹ như năm 2002.