Trong một lớp kiểu gì cũng có thể loại này; chỉ trong cơn hoạn nạn mới biết bạn là ai...

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 1

Ai cũng có đứa bạn thân luôn đồng cảm với mình.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 2

Vì đam mê là không thể cản.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 3

Lúc nào trong nhóm bạn cũng có một đứa dở hơi tự tin vào sắc đẹp mình như thế.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 4

Đó là lý do bad boy không bao giờ sợ thiếu gái theo.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 5

Êm như nằm đệm bơm hơi.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 6

Do hoàn cảnh đưa đẩy nên chúng ta không thuộc về nhau.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 7

Gặp trai: giả nai mode.

Cuoi te ghe 8/10: Khac biet giua hinh dang 'phay' va hinh bi xoa - Anh 8

Phải tuyển chọn trong cả trăm cả nghìn cái mới được một cái up lên phây đó.

Xem tiếp

Maru