Hanoinet - Đó là thông tin vừa được đăng tải trên trang Sport.es (Tây Ban Nha).