Ngày 28-5, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 19 và 21 gồm các ông bà: Nguyễn Văn Bạch, Huỳnh Phước Điểm, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Văn Quang, Huỳnh Thị Phương Mai và Lê Thượng Mãn đã tiếp xúc với khoảng 500 cử tri hai quận Tân Bình và Tân Phú.