Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-VH-DL ngày 20/9/2010 của CTCP Văn hóa – Du lịch Gia Lai (chi tiết tại tài liệu đính kèm). Tài liệu đính kèm: CTC: Nghị quyết HĐQT