(TNO) Cục Quản lý dược VN đã có văn bản chính thức cho phép công ty Cổ phần Dược liệu TW2 được bổ sung chỉ định "Điều trị u xơ tử cung" đối với thuốc viên nang Crila (số đăng ký VNB-3391-05). Từ năm 2005, Crila (thuốc có thành phần chính chiết xuất từ cây Trinh nữ hoàng cung), đã được cấp đăng ký lưu hành với chỉ định "Điều trị lành tính u xơ tiền liệt tuyến".