Công ty Thái Dương bán đấu giá 1.916.700 cổ phần với giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần...