Khởi công từ đầu năm 2005 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2007, nhưng đến nay, công trình xây dựng khách sạn 13 tầng của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn - Phú Yên vẫn dang dở (?).