Ngày 28/10, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1127/QĐ – BXD công nhận Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Cong nhan Truong Cao dang Xay dung so 2 du dieu kien dao tao, boi duong kien thuc chuyen mon, nghiep vu quan ly van hanh nha chung cu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này thì công nhận Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thuộc Bộ Xây dựng có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTBXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: - Phòng A301 dãy A, phòng B201 dãy B, phòng C101 dãy C - số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: - Chung cư An Phú, đường Song Hành xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. - Chung cư Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Tuyết Hạnh