Trong buổi tranh luận trực tiếp lần 2 của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ lần thứ 2, ngôi sao không phải là Hillary Clinton hay Donald Trump, mà là Kenneth Bone.