Eric Trump - con trai của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, vừa vi phạm luật bầu cử của thành phố New York khi đăng công khai hình chụp phiếu bầu có tên ứng viên tổng thống được lựa chọn lên mạng xã hội Twitter.

Theo VTC