Phiên giao dịch ngày 20/02/2009 đánh dấu một thời điểm đáng nhớ của sàn Hose, bởi sàn này chính thức không còn mã cổ phiếu nào có mức giá trên 100.000 đồng/cp.