Không biết mẹ nó ở đâu, mình mổ ở Viện mắt Sài Gòn- Hà Nội, được 3 năm rồi, đến h mắt vẫn tốt. Mình rất thích thái độ phục vụ ở BV này, mọi người rất nhẹ nhàng, động viên khích lệ bệnh nhân.

Em mổ rồi nhưng cũng thấy lo lắm vì em k giữ được mắt, em mổ xong sau 02 ngày đi làm luôn, và cv liên quan đến máy tính,ngồi cả ngày nhìn nhiều lên mắt cũng yếu lắm. Khi mổ xong, bs kết luận em mắt 9/10, nhưng giờ chỉ được 6/10 thôi. Buồn ghê Không biết mẹ nó ở đâu, mình mổ ở Viện mắt Sài Gòn- Hà Nội, được 3 năm rồi, đến h mắt vẫn tốt. Mình rất thích thái độ phục vụ ở BV này, mọi người rất nhẹ nhàng, động viên khích lệ bệnh nhân.