Trong hoàn cảnh suy giảm kinh tế, hàng loạt công ty sa vào cảnh làm ăn thua lỗ, buộc phải cắt giảm nhân sự nhất khiến cho nhiều lao động phổ thông lâm vào hoàn cảnh điêu đứng do mất việc làm. Thế nhưng, vẫn có những doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, tăng thêm việc làm và cố gắng cung cấp cho người lao động những ưu đãi tốt nhất.