Cô gái khiếm thị này đã thi và cạnh tranh sòng phẳng với những học sinh có sức khỏe bình thường khác.