Cùng xem lại những tiết mục đêm thi vừa rồi nhé.

F5 để cập nhật liên tục

Tiêu Châu Như Quỳnh - Note to god

Xuân Nghi - Hãy mở cửa nhé tình yêu

Clip: YouTube