Thời hạn trái phiếu là 5 năm, trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm.

CII chuan bi phat hanh 60 trieu USD trai phieu chuyen doi cho doi tac Han Quoc - Anh 1

Ảnh minh họa.

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (mã CII ) vừa phê duyệt và thực hiện ký kết Bản điều khoản đầu tư “Termsheet” về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 60 triệu USD.

Giá phát hành bằng 100% mệnh giá trái phiếu, lãi suất 1%/năm, được thanh toán nửa năm một lần.

Thời hạn trái phiếu là 5 năm, trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm (thời hạn trái phiếu sẽ được xác định cụ thể sau khi có kết quả làm việc với Ngân hàng Nhà nước), trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu) và từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Từ năm thứ 4 trở đi, CII được quyền đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Khi đó, nếu nhà đầu tư đồng ý bán lại trái phiếu cho CII thì giá mua lại được tính với lãi suất là 4,5%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày thực hiện việc mua lại.

Trong trường hợp nhà đầu tư không đồng ý bán lại trái phiếu cho CII thì sẽ phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

Cũng từ năm thứ 4 trở đi, nhà đầu tư có thể yêu cầu CII mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn. Giá bán lại được tính với lãi suất là 3%/năm tính từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày thực hiện việc bán lại.

Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện các dự án mới của CII.

CII cũng cho biết, trong trường hợp CII phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư có quyền mua cổ phần mới với giá bằng 93% giá thị trường sau pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua cổ phần mới, nhà đầu tư phải mua ít nhất 50% tổng số lượng cổ phần mới được quyền mua (tương ứng với số lượng cổ phần có thể chuyển đổi từ trái phiếu nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm phát hành cổ phần mới nhân với tỷ lệ phát hành). Nếu tại thời điểm phát hành, giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài không đủ, tổng số lượng cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư sẽ chỉ trong giới hạn nhiều nhất cho phép. Số lượng cổ phần còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Cũng theo thông tin từ CII, dự kiến ngày 12/10 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2016 để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành TPCĐ cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc và thông qua gia hạn thời gian mua thêm hơn 16,4 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ trong thời gian tới lên 50 triệu cổ phiếu (theo Nghị Quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CII ngày 20/10/2015).

TRẦN THÚY