Các nhà sinh vật học ở Peru đang nghiên cứu về loài chuột săn cá Stolzmann (ảnh). Đây là một trong những động vật có vú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống ở Ecuador và Peru.

Chuột Stolzmann có kích thước trung bình khoảng 20cm, từ đầu đến đuôi; bơi rất giỏi; thức ăn là cá. Loài chuột này được phát hiện lần đầu vào năm 1893 ở độ cao trên 900 m, tại Peru. Vào những năm 1920, sáu con nữa đã được tìm thấy ở độ cao tương tự tại Ecuador rồi gần như mất tích. Gần đây, số lượng chuột Stolzmann được phát hiện tăng nhanh, thậm chí đã trở thành dịch hại cho các trang trại cá ở địa phương. Tuy nhiên, loài chuột này cũng đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng và ô nhiễm từ các dòng suối nơi chúng sinh sống.