Trước tình hình môn bóng bàn bị xử ép khá trắng trợn, Trưởng đoàn TTVN Hoàng Vĩnh Giang nhận định rằng, chúng ta đều sẽ phải "chiến đấu" ác liệt cả trong lẫn ngoài sân, nếu không...