Hương Tràm hát 'Trên Đỉnh Phù Vân" trong Chung kết 13/1.