(ANTĐ) - Chùa Bái Đính - Khu chùa lớn nhất Việt Nam được được xây dựng dự kiến đến năm 2010 thì hoàn chỉnh. Chùa Bái Đính nằm trên ngọn núi Bái Đính cao gần 200m thuộc thôn Sinh Dược xã Gia Sinh huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.