(LĐ) - * Chỉ có 5-7% lượng nước thải là qua xử lý.Ngày 26.6, Sở Xây dựng HN phối hợp cùng Cty Nippon Koei (Nhật Bản) giới thiệu chuẩn bị đầu tư xây dựng 2 nhà máy (NM) xử lý nước thải lớn nhất từ trước tới nay tại HN, nhằm thu gom, xử lý nước thải nâng cao điều kiện sống, cải thiện môi trường tự nhiên và điều kiện vệ sinh của HN.