TT - Vừa đấm, đá bệnh nhân vừa chửi thề luôn miệng... là kiểu chữa bệnh kỳ quái của thầy Võ ở Q.Thủ Đức, TP.HCM.