(HNM) - Ngày 17-1, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2013, Viện Hàn lâm đã tổ chức triển khai đồng bộ các chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước như "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"; Chương trình "Nghiên cứu tổng thể tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa"; "Nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài nguyên môi trường, kinh tế, xã hội và đề xuất luận cứ khoa học phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; các dự án "Chỉnh lý, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích Hoàng thành Thăng Long", "Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội" và "Khai quật khảo cổ học và xử lý di dời di tích, di vật khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe ngầm Nhà Quốc hội"...

Năm 2014, Viện sẽ tiếp tục hành động theo phương châm "Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả" nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, phát huy sáng tạo để đạt chất lượng và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học.