Trong 2 ngày 14 - 15/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã chủ trì cuộc họp nhóm kỹ thuật các nước trong khối ASEAN để bàn các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị phòng chống và đáp ứng đại dịch trước các nguy cơ đại dịch, thảm họa luôn rình rập. Báo cáo của các nước tập trung vào diễn biến tình hình dịch cúm và các biện pháp phòng chống đại dịch, bài học kinh nghiệm trong thời gian qua cũng như các biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống đại dịch và thảm họa. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cho biết, với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay VN đã thành công trong việc khống chế và kiểm soát tốt dịch cúm gia cầm A/H5N1, A/H1N1/2009. Hiện nay, tình hình diễn biến dịch cúm tương đối ổn định, tuy nhiên ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát các khu vực trọng điểm.

TH