TTO - Vào 18g15 ngày 2-3-2008, trò chơi truyền hình mới mang tên ATM sẽ xuất hiện trên kênh HTV7.