Kết quả của việc cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca là cảnh tượng bùng nổ dữ dội như phun trào nham thạch.

Video: Cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca và cái kết khủng khiếp:

Theo VTC News