Tại Brazil, ông chủ say ngủ giữa đường vẫn được những chú chó bảo vệ, không cho ai tới gần.

S.T