Công tác phòng chống tham nhũng đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, song tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi.

Chinh phu: “Tham nhung co tinh chat rat nghiem trong” - Anh 1

Chính phủ nhận xét, tham nhũng đang phát triển đến mức độ phổ biến. Ảnh: TL.

Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 gửi tới các vị đại biểu Quốc hội khẳng định như trên.

Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bất cập; công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế "xin, cho", là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách, vốn, tài sản nhà nước, tổ chức - cán bộ, tín dụng, ngân hàng...

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân, có những trường hợp phạm tội tham nhũng phải xử lý trước pháp luật.

Về minh bạch tài sản, thu nhập, Chính phủ cho biết, số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 là 1.004.231người, đạt tỷ lệ 99,1% so với số người phải kê khai.

Số bản kê khai đã công khai là 993.127 bản, đạt tỷ lệ 98,9%. Có 414 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập. Việc xác minh chủ yếu phục vụ cho công tác cán bộ, bổ nhiệm, chỉ một số ít được yêu cầu xác minh là do trong quá trình công khai có phản ánh về việc kê khai tài sản không trung thực.

“Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền chưa phát hiện trường hợp vi phạm”, báo cáo cho biết.

Về nộp lại quà tặng, báo cáo cho biết, trong năm 2016 chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Báo cáo cho biết, có 10 người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác khác do vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng. Có 11 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xem xét, xử lý trách nhiệm, trong đó 6 người bị xử lý kỷ luật với các hình thức cách chức, khiển trách, cảnh cáo; 5 người đang được xem xét để có các hình thức xử lý.

Các vụ án, vụ việc tham nhũng năm 2016 gây thiệt hại trên 240 tỉ đồng 838m2 đất, đã thu hồi 92 tỉ 460 triệu đồng và kê biên 7 bất động sản, đạt 38,3%. Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý mới 65 vụ việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương ứng với số tiền 646 tỉ 616 triệu đồng, đã giải quyết xong 41 vụ việc, tương ứng với số tiền 45 tỉ 605 triệu đồng.