Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì Hội nghị gồm lãnh đạo một số Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) bàn về các giải pháp kiềm chế lạm phát, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.