ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Theo quyết định của Thủ tướng của Chính phủ, 7 ủy viên Hội đồng quản trị VNPT được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên gồm: Ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc VNPT; ông Phan Hoàng Đức; ông Lý Kiệt; ông Trần Mạnh Hùng; ông Hoàng Văn Hải; ông Đỗ Ngọc Bình và ông Nguyễn Minh Dân. VNPT có vốn điều lệ là 72.237 tỷ đồng, kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính gồm: dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ và sản phẩm truyền thông. VNPT đang xây dựng mô hình của mình và sẽ trình lên Bộ TT&TT và Chính phủ trong thời gian tới. Mô hình mới của VNPT về cơ bản sẽ được tổ chức theo xu hướng mạng lưới tập trung và kinh doanh phân tán. Hiện đang có 2 phương án là Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ nằm trong Tập đoàn VNPT và phương án thứ 2 là sẽ tách ra thành tổng công ty độc lập.