Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Ngày và đêm nay, thời tiết ở các thành phố và thị xã ở khu vực miền Bắc ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa.

Nhiệt độ dao động từ 220C- 350C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 310C- 350C. Nhiệt độ thấp nhất từ 220C- 270C. Độ ẩm từ 79%- 85%. Thời tiết tại các thành phố và thị xã ở khu vực miền Trung ngày nắng nóng, đêm không mưa, có nơi chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ trong khoảng 260C-370C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 340C- 370C. Nhiệt độ tháp nhất từ 260C-280C. Độ ẩm từ 75%- 80%. Còn tại các thành phố và thị xã ở Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối có mưa rào nhẹ và dông. Nhiệt độ 180C- 340C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 300C-340C. Nhiệt độ thấp nhất từ 180C-260C. Độ ẩm từ 80%-84%./. Theo PV (VOV)