Ngày 24/10/2016, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chi phí quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp đường 565 (đường 16 cũ), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chi phi quan ly va giam sat thi cong Du an duong 565 tinh Quang Binh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn để trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2452/BXD-KTXD, ngày 03/11/2016 trả lời như sau:

1.Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì: chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Đối với các dự án đầu tư xây dựng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc như Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số K=1,25 và chi phí giám sát thi công xây dựng được điều chỉnh với hệ số K=1,20.

2. Trường hợp, Dự án cải tạo, nâng cấp đường 565 (đường 16 cũ), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 thì chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát thi công xây dựng xác định như tại văn bản số 2312/SGTVT-CNGT ngày 24/10/2016 là phù hợp với quy định của Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Đoan Trang