(Danong.com) Để có một tình bạn khỏe mạnh với phụ nữ, đàn ông trước hết phải vượt qua được những thách thức.