(VEN) - Nhằm hỗ trợ các DN thực hiện đúng Luật Quản lý thuế và một số điều sửa đổi bổ sung của các luật thuế, vừa qua Chi Cục thuế quận Long Biên đã kết hợp với Cục thuế thành phố tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 100 DN có doanh số lớn thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quản lý để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật thuế.