Đây là tồn tại tại mới được Bộ Giao thông Vận tải kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) và các chi cục trực thuộc.

Chi cuc Dang kiem so 6 ke khai tai san, thu nhap chua dung quy dinh - Anh 1

Cục ĐKVN còn khá nhiều công nợ đang tồn tại. Ảnh: O.H

Năm 2013 - 2014, Chi cục Đăng kiểm số 6 chưa lập biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc niêm yết, các ý kiến phản ánh (nếu có).

Năm 2015, Chi cục thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập nêu trên mạng nội bộ của Chi cục là chưa đúng với quy định.

Qua kiểm tra xác suất một số bản kê khai, còn có một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ nội dung như: Các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Mục II, hoặc khoản 9, Mục III. Kê khai còn thiếu nội dung tài sản tăng thêm gồm các Chi cục: 2; 4; 5; 6; 13; 15; Bến Tre và Tiền Giang.

Chi cuc Dang kiem so 6 ke khai tai san, thu nhap chua dung quy dinh - Anh 2

Với hoạt động đặc thù như đăng kiểm thì luân chuyển vị trí đăng kiểm viên là 1 trong các giải pháp PCTN. Ảnh: OH

Đối với công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng và bổ nhiệm do Cục ĐKVN quyết định trên cơ sở đề nghị của các chi cục Đăng kiểm. Đến thời điểm thanh tra, tại các chi cục được thanh tra không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo trong công tác này.

Tuy nhiên, tồn tại về chuyển đổi vị trí công tác tại các Chi cục Đăng kiểm số 1; 2; 4; 5; 6; 10; 13; 15; Bến Tre; Tiền Giang chưa được thực hiện. Như các đơn vị báo cáo giải trình, với đặc thù công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, biên chế ít, mỗi đăng kiểm viên có trình độ chuyên môn khác nhau như chuyên vỏ, chuyên máy... nên việc chuyển đổi công tác gặp khó khăn, việc thực hiện chuyển đổi vị trí khác không có người bố trí thay thế.

“Thực tế, các đơn vị cũng đã có các giải pháp để PCTN như thường xuyên thay đổi địa bàn, khu vực, đối tượng quản lý của đăng kiểm viên, đây là giải pháp bước đầu cơ bản phù hợp với ngành và tình hình thực tế của đơn vị”, kết luận Thanh tra nêu rõ.

Công nợ đến thời điểm 31/12/2015, Cục ĐKVN số nợ còn thu là 39.132.580.160 đồng. Trong đó, nợ Văn phòng Cục ĐKVN phải thu là hơn 16,8 tỷ đồng, các đơn vị trực thuộc Cục phải thu là hơn 22,2 tỷ đồng. Theo giải trình của Cục ĐKVN thì các khoản nợ này chủ yếu của các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin, Vinalines và Công ty Falcon. Đây là những đơn vị đang có nguy cơ phá sản hoặc đang trong giai đoạn sắp xếp lại hoạt động tổ chức.

Hữu Oanh