Đến hết ngày 01/11/2016, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được Tổng Công ty giao trong năm 2016.

Che bien Khi Vung Tau vuot ke hoach san xuat nam 2016 - Anh 1

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất 2016. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS

Theo Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), khai thác khí khô đạt hơn 1.313 triệu m3, tương đương 100,9% kế hoạch năm.

Ước đến hết năm 2016, Công ty sẽ sản xuất và cung cấp hơn 1.551 triệu m3 khí khô, tương đương 119% kế hoạch năm (về đích trước 62 ngày).

Với khí hóa long (LPG), đơn vị cũng đạt sản lượng 261.000 tấn, tương đương 100% kế hoạch năm; ước đến 31/12/2016, sản lượng LPG sẽ đạt gần 307.000 tấn, tương đương 118% kế hoạch năm (về đích trước 61 ngày).

Sản lượng condensate Bạch Hổ đến hết ngày 01/11/2016 cũng đạt 58.700 tấn, tương đương 104,3% kế hoạch năm. Ước đến 31/12/2016, sản lượng condensate Bạch Hổ sẽ đạt hơn 69.000 tấn, tương đương 123% kế hoạch năm (về đích trước 72 ngày).

KVT cho biết, có kết quả trên do thời gian qua, KVT luôn duy trì tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống công nghệ ở mức cao (100%); đảm bảo bảo dưỡng sửa chữa lớn năm 2016 tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP) an toàn, chất lượng và hoàn thành sớm tiến độ đề ra, giúp làm lợi gần 6 tỷ đồng từ việc sớm tiếp tục triển khai thu hồi khí khô và các sản phảm long.

Ngoài ra, Công ty cũng tối ưu hóa chế độ vận hành của nhà máy để xử lý và thu hồi tối đa sản phẩm lỏng như: thực hiện tăng hàm lượng C2 trong sản phẩm LPG lên 4% để tăng sản lượng; tăng cường đánh giá ảnh hưởng của thành phần khí từ các mỏ mới nhằm kịp thời đưa ra các thông số vận hành, hướng đến tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng…/.