TT - Trung Quốc đang bước vào mùa thi công chức năm 2007. Một cuộc chạy đua mới lại xuất hiện.