Mình luôn nghĩ: "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Thế nhưng mọi người lại bảo mình... "chảnh". Không ai thích chơi với mình cả!

Thật tâm, mình đã đối xử với họ rất tử tế, đã yêu thương mọi người bằng chính con tim mình. Mình luôn nghĩ: "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Nhưng giờ đây, có lúc mình cảm thấy nghi ngờ câu nói đó vô cùng! Chẳng lẽ còn điều gì đó khiến câu nói đó không hiện thực với trường hợp của mình? Họ nói mình "chảnh", nhưng "chảnh" là gì? Có ai nói cho mình nghe "chảnh" là gì không? Mình buồn quá! Tuyền (Mời các bạn chia sẻ với Tuyền)