Nỗi niềm phe 'nấm lùn và 'cao kều' đã được giải tỏa bằng chùm ảnh vui nhộn. Bạn ở phe nào?

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 1

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 2

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 3

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 4

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 5

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 6

Chan ngan va chan dai, ai kho hon ai? - Anh 7

Xem tiếp cô nàng chân dài sẽ thế nào nhé!

Ốc Sên (theo Geek)