CĐ Công thương VN phối hợp với CĐ Kim khí Phlenđơ – Bỉ (ABVV-Metaal) tổ chức tập huấn nâng cao “Kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT năm 2016” cho hơn 30 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc CĐ Công thương VN.

CD Cong thuong VN: Nang cao ky nang thuong luong, dam phan va ky ket TULDTT - Anh 1

Toàn cảnh hội nghị

Các giảng viên Việt Nam đã phối hợp với chuyên gia ABVV - Metaal áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy. Với các chủ đề, nội dung và định hướng đa dạng, học viên đưa ra ý kiến, giải pháp tốt nhất cho chủ đề đó, sau đó giảng viên sẽ có kết luận cuối cùng, phù hợp nhất cho chủ đề đã được nêu. Bên cạnh đó, các học viên được giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn và truyền đạt các nội dung trọng tâm về cơ sở pháp lý thương lượng, công tác chuẩn bị thương lượng, kỹ năng thương lượng, đánh giá chất lượng TƯLĐTT; được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và TƯLĐTT của ABVV - Metaal; được nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết về pháp luật lao động.

B.T