Những đường đi tuyệt vời như những tay cơ chuyên nghiệp, cậu bé đã khiến mọi người phải thán phục.