Cả năm 2012, BRC ước đạt 208,7 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 13%, và cao hơn năm 2011 là 20%.

(Gafin) - Công ty cổ phần cao su Bến thành (mã BRC ) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, BRC đạt tổng sản lượng là 56,4 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch cả năm, và tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. BRC đạt lợi nhuận sau thuế là 2,3 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, BRC ước đạt 61,7 tỷ đồng tổng sản lượng. Tổng doanh thu ước đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ đồng. Ngoài ra, BRC ước tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là 1triệu USD.

Về kế hoạch tăng vốn Điều lệ cho dự án đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành chọn thời điểm và lộ trình cụ thể. Năm 2012, BRC có kế hoạch phát hành 4,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn VOV/BRC