Càng những dòng son hot-trend hay những thương hiệu nổi tiếng lại càng bị nhái nhiều. (đọc thêm)