(Chinhphu.vn) – Ngày 16/3 tới, Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh sẽ bán đấu giá công khai hơn 6 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh - địa chỉ tại số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, Tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa với ngành nghề kinh doanh, gồm: Quản lý khai thác cảng biển, bốc xếp, kiểm đếm hàng hóa; sửa chữa tàu biển; đại lý, môi giới, cung ứng dịch vụ hàng hải; dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển...

Ngày 16/3 tới, Công ty sẽ bán đấu giá công khai hơn 6 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần). Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu 100 cổ phần.

Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.087.092. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.087.092.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian đấu giá vào 10 giờ ngày 16/3/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

BT (nguồn: Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh)