CCR ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 hơn 2,4 tỷ đồng, tức gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Cảng Cam Ranh (mã CCR - UPCoM) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 32,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm 2,2% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 8,8 tỷ đồng, tăng mạnh 22,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt khoảng 380 triệu đồng, tăng mạnh 56% so với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí tài chính giảm 31,6% xuống mức hơn 1,8 tỷ đồng. Chi phí QLDN tăng 12,4% và đạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Kết quả, CCR ghi nhận mức lãi sau thuế quý III/2016 hơn 2,4 tỷ đồng, tức gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tại quý III/2015 là kỳ hoạt động đầu tiên của CCR sau cổ phần hóa, trong giai đoạn này công ty đang chịu nợ vay dài hạn ngân hàng (trên 100 tỷ đồng với lãi suất cao 11%/năm). Đến tháng 12/2015 công ty mới thực hiện được việc tái cấu trục lại khoản nợ vay này về thời hạn nợ và lãi suất vay, do vậy chi phí tài chính trong năm 2016 nói chung và quý III/2016 nới riêng được giảm nhiều.

Cang Cam Ranh lai hop nhat 9 thang 7,4 ty dong, gap 5,3 lan cung ky - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CCR đạt hơn 85 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7,4 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ.